Zakładanie ogrodów

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług, w tym kompleksowe projektowanie i zakładanie ogrodów przydomowych. Projektujemy zarówno ogrody klasyczne, angielskie jak i nowoczesne.

W skład portfolio wchodzą między innymi ogrody przydomowe, zieleń przy firmach i zieleń osiedlowa. Wykonujemy także aranżacje donic, tarasów, balkonów i altan.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kompleksowa realizacja projektów

– Kształtowanie terenu (skarpy, pagórki, wzniesienia, wgłębniki, obniżenia)

– Przygotowanie gleby,

– Układy wodne, (strumień, kaskada, oczko wodne)

– Mała architektura, ( altany, grille, murki oporowe, pergole, trejaże, rzeźby, itd.)

– Budowa skalniaków

– Nawierzchnie, ( ścieżki, miejsca na ognisko )

– Podlewanie, montaż instalacji nawadniającej (zraszacze, linie kroplujące)

– Oświetlenie, (użytkowe, ozdobne)

– Obsadzanie roślinami ( drzewa, krzewy, krzewinki, byliny)- Zakładanie trawników, (trawniki siane, trawniki z rolki)

Konsultacje z zakresu doboru oraz pielęgnacji roślin, rozwiązań komunikacyjnych.

Przykładowe rozwiązania zagospodarowania terenu.
Wizja lokalna
terenu

Inwentaryzacja terenu (jeżeli zachodzi taka potrzeba)

Projekt koncepcyjny ogrodu rzut z góry (jeden lub dwa warianty), wersja plastyczna, kolorowa,dwie wizualizacje – rysunki perspektywiczne ogrodu

Projekt techniczny ogrodu ze szczegółowym doborem roślin, ewentualnymi projektami nawierzchni oraz inspiracje dotyczące wyposażenia i oświetlenia.